Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον τομέα της ενταξιακής εκπαίδευσης και του εγγραματισμού των μειονοτήτων. Ειδικότερα: 1. Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών στον τομέα της έρευνας της δίγλωσσης και ενταξιακής εκπαίδευσης. 2. Γενικά επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων προσανατολισμένων στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνιολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και συναφών αντικειμένων) παρέχοντας στους αποφοίτους το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευσή τους και την παρεπόμενη αναζήτηση εργασίας. 3. Ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Ανακοινώσεις