Πρόγραμμα σπουδών

 

Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Διδάσκων

Μ/Σ

ΚΩΔ.

Α

Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας

Γ. Στεφάνου

Μ

Μ1

Α

Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών

Σ. Αναστασιάδου

Μ

ΕΕ1

Α

Μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο

Ειδικοί Επιστήμονες

Μ

Μ2

Β

Ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές: πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση ΑΜΕΑ

Α. Αλευριάδου
Α.- Ι. Σπινθουράκη

Μ

ΕΠ6

Β

Κοινωνική Ψυχολογία και πολιτισμική διαφορά

Θ. Κωνσταντινίδου

Μ

Μ4

Β

Μετανάστες, μειονότητες και εθνοτικότητα

Ειδικοί Επιστήμονες

Μ

Μ5

Γ

Διγλωσσία και εκπαίδευση

Κ. Ντίνας
Ε. Γρίβα

Μ

Μ6

Γ

Νοητική καθυστέρηση και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες

Α. Αλευριάδου

Μ

Μ7

Γ

Θέματα νευροψυχολογίας
στην εκπαίδευση

Ειδικοί Επιστήμονες

Μ

Μ3

Δ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Μ

ΔΜΕ

 

Κάθε μάθημα είναι δίωρο.

Δύο ώρες μαθήματος (χ 13 συναντήσεις) αντιστοιχούν σε 2 Διδακτικές Μονάδες.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων

Ιδιότητα

ΚΩΔ.

Μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο

Ειδικοί Επιστήμονες

 

Μ2

Ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές: πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση ΑΜΕΑ

Αναστασία Αλευριάδου

Αθηνά – Ιουλία Σπινθουράκη

Αν. Καθηγήτρια
Επίκ. Καθηγήτρια

ΕΠ6

Θέματα νευροψυχολογίας
στην εκπαίδευση

Ειδικοί επιστήμονες

 

Μ3

Νοητική καθυστέρηση και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες

Αναστασία Αλευριάδου

Αν. Καθηγήτρια

Μ7

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων

Ιδιότητα

ΚΩΔ.

Κοινωνική Ψυχολογία και πολιτισμική διαφορά

Θάλεια Κωνσταντινίδου

Επίκ. Καθηγήτρια

Μ4

Μετανάστες, μειονότητες και εθνοτικότητα

Ειδικοί Επιστήμονες

 

Μ5

Διγλωσσία και εκπαίδευση

Κώστας Ντίνας
Ελένη Γρίβα

Καθηγητής
Επίκ. καθηγήτρια

Μ6

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας

Γεωργία Στεφάνου

Αν. Καθηγήτρια

Μ1

Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών

Σοφία Αναστασιάδου

Αν. Καθηγήτρια

ΕΕ1