Διδακτικό προσωπικό

 

 

 

Αναστασία Αλευριάδου, Αν. Καθηγήτρια - alevriadou@uowm.gr
Σοφία Αναστασιάδου, Αν. Καθηγήτρια - sanastasiadou@uowm.gr
Ελένη Γρίβα, Επίκ. Καθηγήτρια- egriva@uowm.gr
Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Επίκ. Καθηγήτρια - ekonstantinidou@uowm.gr
Κώστας Ντίνας, Καθηγητής - kdinas@uowm.gr

Γεωργία Στεφάνου, Αν. Καθ. - gstefanou@uowm.gr

Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη, Αν. Καθηγήτρια - jspin@upatras.gr